SØAM’s bestyrelse – Velkommen til SØAM – Stenløse – Ølstykke Atletik og Motion

SØAM’s bestyrelse

SØAM’s bestyrelse

Formand:
Anette Holm

Kasserer:
Ann-Karina Nørskov

Bestyrelsesmedlemmer:
Helle Hansen
Irene Deichman
Majbritt Sørensen
Rita Hørdum
Steen Egeberg Pedersen

Suppleanter:
Dorthe Munck
Ole Sørensen

Revisor:
Bjarne Christiansen

Revisor-suppleant:
Susanne Jensen

facebook
instagram