SØAM’s bestyrelse – Velkommen til SØAM – Stenløse – Ølstykke Atletik og Motion

SØAM’s bestyrelse

SØAM’s bestyrelse

Formand:
Anette Holm

Næstformand:
Steen Egeberg Pedersen

Kasserer:
Kirsten Marker

Sekretær:
Annette Bjørn

Bestyrelsesmedlem:
Carsten le Févre Simonsen
Charlotte Kornum
Rita Hørdum

Suppleanter:
Carsten Wenzel
Majbritt Sørensen

Revisor:
Bjarne Christiansen

Revisor-suppleant:
Michael Refslund

facebook
instagram