SØAM’s bestyrelse – Velkommen til SØAM – Stenløse – Ølstykke Atletik og Motion

SØAM’s bestyrelse

SØAM’s bestyrelse

Formand:
Anette Holm

Næstformand:
Steen Egeberg Pedersen

Kasserer:
Ann-Karina Nørskov

Bestyrelsesmedlem:
Helle Hansen, sekretær
Irene Deichman
Majbritt Sørensen
Rita Hørdum

Suppleanter:
Dorthe Munck
Ole Sørensen

Revisor:
Bjarne Christiansen

Revisor-suppleant:
Susanne Jensen

facebook
instagram