For medlemmer – Velkommen til SØAM – Stenløse – Ølstykke Atletik og Motion

For medlemmer


Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/soam.dk/public_html/wp-content/themes/runcrew/fw/core/core.reviews.php on line 210

PRIVATLIVSPOLITIK

 

SØAM
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Læs hele privatlivspolitikken her: SØAMs Privatlivspolitik – november 2018

 

Den ordinære generalforsamling 2022 AFHOLDT

Lørdag den 26. marts 2022 kl. 13.00 på Græstedgaard

Referatet sendt til medlemmerne


Dagsorden i henhold til vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg
  Bestyrelsen
  Lige år: Formand – valgperioden er 2 år
  Lige år: 3 bestyrelsesmedlemmer – valgperioden er 2 år
  Ulige år: 3 bestyrelsesmedlemmer – valgperioden er 2 år
  Øvrige valg
  2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor, 1 revisorsuppleant – valgperioden er 1 år
 9. Udnævnelse af medlemmer til de af bestyrelsen nedsatte udvalg
 10. Eventuelt

Generalforsamlingen er kun for medlemmer

facebook
instagram