For medlemmer – Velkommen til SØAM – Stenløse – Ølstykke Atletik og Motion

For medlemmer

PRIVATLIVSPOLITIK

 

SØAM
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Læs hele privatlivspolitikken her: SØAMs Privatlivspolitik – november 2018

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING (kun for medlemmer)
lørdag den 23. marts 2019 kl. 13.00 på Græstedgaard


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 2018
 5. Fremlæggelse af budget for 2019
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag:
  Bytte af baderum
 8. Valg
  Valg af formand (1-år)
  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (2 år)
  Valg af 1 bestyrelsesmedlem (1 år)
  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (1 år)
  Valg af 1 revisor (1 år)
  Valg af 1 revisorsuppleant (1 år)
 9. Udnævnelse af medlemmer til de af bestyrelsen nedsatte udvalg:
  Løbsudvalget, Kommunikationsudvalget, Sponsorudvalget, Aktivitetsudvalget og Trænerudvalget
 10. Eventuelt

Dagsorden inkl. bilag til generalforsamlingen

facebook
instagram