For medlemmer – Velkommen til SØAM – Stenløse – Ølstykke Atletik og Motion

For medlemmer

PRIVATLIVSPOLITIK

 

SØAM
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Læs hele privatlivspolitikken her: SØAMs Privatlivspolitik – november 2018

 

Afholdelse af den udsatte ordinære generalforsamling 2020

Grundet Covid19-omstændigheder blev den ordinære generalforsamling den 28. marts 2020 udsat. Det er igen muligt jf. myndighedernes regler for større arrangementer og forsamlinger, at afholde vores ordinære generalforsamling for 2020.

Da der er mange foreninger, som har måtte udsætte deres generalforsamlinger og arrangementer, og gerne vil afholde disse snarest muligt, er der kommet ekstra meget run på lån af lokaler. Dette betyder, at vi desværre må tage en træningsaften til hjælp – torsdag – til afholdelse af vores generalforsamlingen 2020.

Den ordinære generalforsamling 2020 afholdes
torsdag den 27. august 2020 kl. 18.00 på Græstedgaard


Dagsorden i henhold til vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg
  Bestyrelsen
  Lige år: Formand – valgperioden er 2 år
  Lige år: 3 bestyrelsesmedlemmer – valgperioden er 2 år
  Ulige år: 3 bestyrelsesmedlemmer – valgperioden er 2 år
  Øvrige valg
  2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor, 1 revisorsuppleant – valgperioden er 1 år
 9. Udnævnelse af medlemmer til de af bestyrelsen nedsatte udvalg
 10. Eventuelt

Generalforsamlingen er kun for medlemmer

facebook
instagram