For medlemmer – Velkommen til SØAM – Stenløse – Ølstykke Atletik og Motion

For medlemmer

PRIVATLIVSPOLITIK

SØAM
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Læs hele privatlivspolitikken her: SØAMs Privatlivspolitik – november 2018

 

Den ordinære generalforsamling 2024 afholds

Tirsdag den 19. marts 2024 kl. 19.30 på Skyhøj

Der serveres Stegt flæsk med persillesauce kl. 19.00, hertil er tilmelding nødvendig af hensyn til indkøb.

Invitationen er sendt til alle SØAM medlemmer d. 25/2 2024
Endelig Dagsorden med årsregnskab 2023 og budget 2024 er sendt til alle SØAM medlemmer d. 11/3 2024

Dagsorden i henhold til vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg
  Bestyrelsen
  Lige år: Formand – valgperioden er 2 år
  Lige år: 2 bestyrelsesmedlemmer – valgperioden er 2 år
  Ulige år: 2 bestyrelsesmedlemmer – valgperioden er 2 år
  Øvrige valg
  2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor, 1 revisorsuppleant – valgperioden er 1 år
 9. Eventuelt

Generalforsamlingen er kun for medlemmer

facebook
instagram